София-град

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс

  • Дата на публикуване: 13-08-18
  • Цена: $60.00

Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения. От…

Прочетете повече
район Младост

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

  • Дата на публикуване: 13-08-18
  • Цена: $60.00

"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" Цена: 60.00 лв. • Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към…

Прочетете повече

Реклама

hippoland.net

Абонирайте се за да получавате известия за обявите, които ви интересуват