България

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $60.00

"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" Цена: 60.00 лв. • Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към…

Прочетете повече
България

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $60.00

Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения. От…

Прочетете повече
България

Курс „Електротехник” дистанционно обучение

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $400.00

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да…

Прочетете повече
България

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Пътен строител”, специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да…

Прочетете повече
България

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на ВиК мрежи”, специалност “Вътрешни ВиК мрежи”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате…

Прочетете повече
България

курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на ВиК мрежи”, специалност “Външни ВиК мрежи”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или…

Прочетете повече
София-град

курс “Монтажник на ВиК мрежи” - дистанционно обучение

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” Специалности: „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от…

Прочетете повече
България

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите: • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по…

Прочетете повече
България

курс „ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ” Дистанционно обучение

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност “Вътрешни облицовки и настилки”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да…

Прочетете повече
България

курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

 • Дата на публикуване: 07-06-18
 • Цена: $350.00

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност “Зидария”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.…

Прочетете повече

Абонирайте се за да получавате известия за обявите, които ви интересуват

Топ обява за 10 дни

Препоръчана обява за 10 дни

Препоръчана обява за 15 дни

Препоръчана обява за 30 дни

Реклама

hippoland.net