България

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс

  • Дата на публикуване: 16-11-17
  • Цена: 60,00 лв

Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения. От…

Прочетете повече
България

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

  • Дата на публикуване: 16-11-17
  • Цена: 60,00 лв

"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" Цена: 60.00 лв. • Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към…

Прочетете повече
България

Курс „Електротехник” дистанционно обучение

  • Дата на публикуване: 30-10-17
  • Цена: 400,00 лв

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА ● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да…

Прочетете повече

Реклама

kalapod.bg