Реализация на рекламен клип или корпоративно видео

Възползвайте се от най-новата ни услуга, предоставена от професионалистите от Мач Фрейм Студио :

РЕКЛАМНИ АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОДУКЦИИ

Ние представяме визуално, атрактивно и комуникативно продукта, услугата и дори целия ви бизнес! 


Предимствата на рекламното корпоративното видео:

    Комуникативност -- клиентите ви попадат на сайта ви и съответно на видеото. То по бърз и интересен начин дава информация от първа ръка за вашата фирма и продуктите й. Вашият сайт вече не просто показва, а разказва. 

    Доверие. Във видеото ще се видят и чуят коментари на ваши клиенти. Това повишава доверието във вашите продукти или услуги.

    Ниски цени. За заснемане на корпоративно видео е необходим несравнено по-нисък бюджет от този за традиционната телевизионна реклама.

    Без ограничение на времетраенето. Вашето корпоративно видео може да е дълго колкото пожелаете или да е разделено на няколко части.

    Google. И още нещо. Търсачката на Google предпочита страници с видео, пред такива - без такова. С други думи видеото на даден сайт оптимизира самия сайт.

    Очакваме Ви!
Web Powered by Yclas 2009 - 2023